Algemene voorwaarden

1. Aanmelden en plaatsing

1.1. Aanmelden voor een naschoolse activiteit van Goliath kan door middel van het invullen van het contactformulier of een e-mail naar: david@teamgoliath.nl.

1.2. Door aanmelden en betalen van het entreegeld gaan ouders/verzorgers akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3. De activiteiten zijn voor kinderen, de doelgroep wordt per activiteit vermeld.

1.4. De aanmeldingen en de betalingen moeten uiterlijk op de aangegeven datum binnen zijn. Aanmeldingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen, tenzij in overleg anders is besloten.

1.5. Een aanmelding zal worden gevolgd door een e-mail ter bevestiging van ontvangst en inschrijving.

2. Tarieven en betaling

2.1. Indien de financiële bijdrage niet is voldaan, kan het kind niet deelnemen aan de activiteit.

3. Misdragen deelnemer

3.1. Wanneer een deelnemer zich misdraagt zal de Goliath begeleider een gepaste maatregel nemen. De Goliath begeleider zal het kind onder zijn of haar toezicht houden. Er zal direct contact opgenomen worden met de ouders. In onderling overleg met de ouders zal er gekeken worden of het kind mee kan doen aan toekomstige activiteiten.

4. Activiteit gaat niet door

4.1. Indien een activiteit niet door kan gaan, ontvangen ouders hierover zo spoedig mogelijk bericht. Ouders/verzorgers moeten dan hun kind ophalen, zij zijn zelf verantwoordelijk voor de opvang van het kind. Indien er een of meerdere activiteiten geen doorgang kunnen vinden (en ook geen gelijkwaardige vervanger geregeld kan worden) dan worden de kosten voor deze lessen aan ouders/verzorgers terugbetaald.

5. Komst en absentie kind

5.1. Als een kind is aangemeld voor een activiteit, wordt op de komst van het kind gerekend. Restitutie is zonder afmelding niet mogelijk.

6. Algemeen / Verzekeringen en Eigen Risico

6.1. De organisator van de naschoolse activiteiten is niet verantwoordelijk voor gevolgen die voortkomen uit onvolkomenheden in deze voorwaarden.

6.2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator.

6.3. Goliath is niet verantwoordelijk voor een ongevallenverzekering voor de kinderen. Er wordt verwacht dat de kinderen zelf verzekerd zijn (aansprakelijkheidsverzekering en ziektekosten). Deelname is dan ook op eigen risico.

6.4. Er worden regelmatig foto’s en videoopnames gemaakt tijdens de activiteiten voor nieuwsbrieven en de website. Ouders die hier bezwaar tegen hebben, dienen dit zelf schriftelijk aan de organisator te melden.

7.0 Klachten

Mocht u een klacht hebben dan kun u deze klacht mailen naar David Strouken: david@teamgoliath.nl. U kunt ook bellen met: 0636543118.